contactaanmeldenfotohome
Sponsoring · Algemene voorwaarden

Op deze pagina treft u enige algemene informatie aan alsmede de voorwaarden voor het sponsoren van een kind.

Leest u alle informatie goed door. Indien u naderhand nog vragen heeft, kunt u altijd onze website raadplegen of via info@happyandjoy.nl contact met ons opnemen. We zien uw aanmeldformulier graag ingevuld terug.

De volgende informatie is relevant:

1. Kinderen gaan in Uganda gemiddeld van hun 3e tot hun 7e jaar naar de kleuterschool, hetgeen neerkomt op ongeveer 3 jaar. Dit is echter niet altijd het geval; soms komen kinderen pas op latere leeftijd naar school, soms gaan ze al eerder naar de basisschool. Vooraf kan echter niet aangegeven worden hoe lang uw kind op Happy and Joy zal verblijven. In beginsel wordt u sponsor vanaf het moment dat er een sponsorkindje voor u is. Indien het sponsorkind van school gaat, krijgt u automatisch een nieuw sponsorkind toegewezen. Indien u na het vertrek van uw sponsorkind geen nieuw kind wilt sponsoren, dient u binnen twee weken na dagtekening van de brief ten aanzien van uw nieuwe sponsorkind de stichting hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met retourzending van de informatie en foto van het nieuwe sponsorkind.

2. Het minimale bedrag om een sponsorkind te sponsoren is € 8,50 per maand. Voor dat bedrag worden tevens schriften en pennen aangeschaft en krijgt het sponsorkind iedere dag een voedzaam ontbijt. U kunt er voor kiezen om maandelijks € 8,50 over te maken of éénmaal per jaar € 102,00.

3. Een vrijblijvende optie is om voor uw kind een schooluniform (blauw en geel van kleur) en/of een sportoutfit aan te schaffen.
Elk kost € 5,00 per stuk. Als u van (één van) deze twee opties gebruik wilt maken, kunt u dat ook aangeven op het inschrijfformulier. Indien u een nieuw sponsorkind toegewezen krijgt (nadat uw eerdere sponsorkind van school is gegaan), zal aan u wederom deze mogelijkheid worden voorgelegd.

4. Zodra het inschrijfformulier door ons is ontvangen, bent u sponsor. Uw betalingsverplichting gaat echter pas in zodra er een kindje is gevonden. Uit ethische overwegingen is er voor gekozen om geen ‘catalogus’ aan te maken van beschikbare kinderen of eventuele voorkeuren mee te nemen bij de keuze.

5. Zodra er een kind gevonden is, wordt u hierover ingelicht door middel van de ‘Aanvangsbrief’. Bij deze brief treft u een foto aan van het kindje dat u gaat sponsoren alsmede enige informatie over het kind. Waar mogelijk zult u op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het kind, onder andere aan de hand van een overgangsrapport (eenmaal per jaar). In de ‘Aanvangsbrief’ wordt tevens aangegeven per wanneer uw betalingsverplichting aanvangt en hoe betaling dient te geschieden.

Algemene voorwaarden 2