contactaanmeldenfotohome
Nieuws februari 2011

Februari 2011: Een nieuwe stap vooruit

Maandelijks schrijft een bestuurslid van Stichting Happy and Joy een stukje over het wel en wee in Uganda en binnen de stichting. Op deze manier hoopt de Stichting u op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen.

Het jaar 2011 is begonnen met een groots besluit dat van grote betekenis kan zijn voor de toekomst van Happy and Joy. Stichting Happy and Joy heeft een nieuw stuk land gekocht. Dit land ligt naast de plek waar de kleuterschool is gevestigd. Het land is om verschillende redenen gekocht. Ten eerste kan het nieuwe stuk land gebruikt worden voor sanitaire doeleinden; in de toekomst zullen de huidige wc’s op de kleuterschool niet meer functioneren. Hiervoor zal elders ruimte gevonden moet worden. Omdat het stuk land waarop de school nu staat al andere functies heeft, kan het nieuwe stuk land deels worden gebruikt voor nieuwe sanitaire voorzieningen. Ten tweede kan het nieuwe stuk land gebruikt worden voor de huisvesting van de juffen waardoor de transportkosten, die nu deels voor rekening van de Stichting zijn, lager zullen uitvallen. Tenslotte biedt het nieuwe stuk land mogelijkheden om de school meer zelfvoorzienend te maken. Hierbij kan worden gedacht aan de verkoop van eieren door het houden van een kippenboerderij, het verbouwen van Matooke-bomen waardoor er Matooke-bananen verkocht kunnen worden of het verhuren van woonruimte. Nader onderzoek moet uitwijzen wat voor Stichting Happy and Joy het meest haalbaar én rendabel is. Wel is zeker dat de aankoop van dit stuk land noodzakelijk is om het voortbestaan van de school te kunnen waarborgen.
De aankoop van het stuk land is reeds deels gefinancierd met spaargeld van Stichting Happy and Joy. Dit betreft tweederde van het totale bedrag. Het laatste deel zal nog betaald moeten worden en bedraagt achtduizend euro. Hiervoor gaat Stichting Happy and Joy actief geld inzamelen. Het laatste deel zal aan de voormalige eigenaar betaald worden als een van de bestuursleden naar Uganda gaat, te weten in mei. Voor die tijd moet zodoende dit bedrag ingezameld zijn. Mocht u ons willen helpen om de toekomst van de school te waarborgen, schroom dan niet en doneer een bijdrage op onze rekening onder vermelding van “bijdrage aan nieuw stuk land”.

Naast de aankoop van het land, heeft er ook een ander feestelijk moment plaatsgevonden in Uganda. Lisa, de directrice van de school, heeft afgelopen maand haar opleiding afgerond en is sindsdien Bachelor of Cultural Anthropology. Tijdens deze studie heeft Lisa vaardigheden ontwikkeld en kennis opgedaan die ook zeer relevant zijn voor haar werkzaamheden als directrice. De Stichting is dan ook zeer blij dat Lisa deze opleiding heeft behaald en op de kleuterschool haar vaardigheden en kennis wil inzetten.

Ander goed nieuws is afkomstig uit de hoek van sponsoring: het Northgo College te Noordwijk heeft Stichting Happy and Joy gesponsord met een bedrag van € 1200,00. Dit bedrag is opgehaald door de tweedeklassers tijdens een schaatsactie. Ook heeft het Northgo College de Stichting verbonden aan een Valentijnsactie. Deze actie vindt deze maand plaats. Via deze nieuwsbrief wil Stichting Happy and Joy het Northgo College heel erg bedanken voor hun herhaaldelijke steun!!

Tenslotte nog even terug naar Uganda. Zoals u in het laatste maandbericht heeft kunnen lezen, hebben de leerlingen van Happy and Joy de afgelopen 1.5 maand hun zogenaamde “zomervakantie” gehad. Op zes februari a.s. gaat het nieuwe schooljaar weer van start. Er hebben zich al een hoop kinderen aangemeld voor het nieuwe schooljaar. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, is Stichting Happy and Joy echter genoodzaakt om een maximum aan inschrijvingen te accepteren. Hierbij wordt gestreefd naar ca 30 leerlingen per klas. Iets wat een hele uitdaging is, kijkend naar de Ugandese maatstaven!!

Op basis van alle hierboven beschreven gebeurtenissen, heeft Stichting Happy and Joy veel vertrouwen in het nieuwe schooljaar: loyale sponsoren, een directrice met de nodige papieren, kwaliteitseisen op school door een maximum aan inschrijvingen én een nieuw stuk land dat veel mogelijkheden biedt voor het waarborgen van de continuïteit van de school. De Stichting hoopt dan ook dat zij ook dit jaar weer op uw steun kan rekenen. Want juist dit jaar heeft het bestuur u nog meer nodig dan de afgelopen jaren.