contactaanmeldenfotohome
Nieuws juli 2011

Juli 2011: Bezoek aan Uganda

Maandelijks schrijft een bestuurslid van Stichting Happy and Joy een stukje over het wel en wee in Uganda en binnen de stichting. Op deze manier hoopt de Stichting u op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen.


Afgelopen maand heeft de voorzitter van het bestuur een vijf weken durend bezoek aan Uganda gebracht. Gedurende deze vijf weken heeft zij, samen met de Ugandese werknemers en enkele bouwvakkers een hoop werk verzet. Veel van deze werkzaamheden stonden in het teken van onderhoud aan het gebouw. Door periodes van heftige regenval moet de school een hoop water verwerken. Hiervoor is een goed afwateringsysteem nodig. Omdat het huidige afwateringsysteem tot op heden nog niet voldoende functioneerde, is hier met veel mankrachten aan gewerkt. Ook is de gehele buitenkant van de school geverfd, inclusief de raamkozijnen. Door dit alles ziet de school er weer prachtig uit en is het gebouw beschermd tegen de heftige regenperiodes. Daarnaast zijn er veel gesprekken gevoerd met het personeel waarin beide partijen hun wensen en verwachtingen hebben uitgesproken. Tenslotte was het aangekochte stuk land een belangrijk onderdeel van het werkbezoek. De voorzitter van het bestuur heeft een zeer gedetailleerde plattegrond gemaakt. Daarnaast is het land uitvoerig gefotografeerd en gefilmd. Al dit beeldmateriaal moet helpen bij het maken van een weloverwogen keuze betreffende de nieuwe bestemming van het aangekochte land.

Met het bezoek aan Uganda is tevens een eind gekomen aan de postzegelactie. Zoals vast en zeker bij u bekend is, heeft de Stichting de zogenaamde ‘postzegelactie’ ontwikkeld om geld in te zamelen om het laatste deel van het aankoopbedrag van het nieuwe stuk land te kunnen financieren. Hierbij is het land verdeeld in zogenaamde postzegels van 1m2 bij 1m2 ter waarde van € 10,-. Gezien het bedrag dat nog nodig was, waren er 800 postzegels te koop. Kijkend naar de 482 postzegels die zijn verkocht, kan worden vastgesteld dat de postzegelactie een groot succes is geweest. Door de postzegelactie én sponsorgeld ontvangen uit andere acties, heeft de voorzitter de laatste betaling kunnen voldoend aan de voormalig eigenaar. Iedereen die ons hierbij heeft geholpen, willen wij nogmaals heel hartelijk bedanken.