contactaanmeldenfotohome
Nieuws juli 2021

Nieuws juli 2021

Situatie in Uganda
Hoe groot het contract tussen Nederland en Uganda. In Nederland kunnen we de maatregelen tegen Corona steeds verder afbouwen en zijn de scholen weer open. Daarentegen neemt het aantal besmettingen en sterfgevallen door Covid-19 in Uganda juist toe. Er is te kort aan ziekenhuisbedden, aan zuurstof, aan allerlei vormen van medische zorg. Sinds kort geldt in Uganda dan ook weer een strenge lockdown. Hierdoor mag onder andere reizen buiten je district niet, ligt het openbaar vervoer stil en zijn alle scholen opnieuw dicht. Het is te hopen dat de maatregelen helpen en het virus ook in Uganda snel ingedamd kan worden. Maar daarvoor zijn vooral ook vaccinaties nodig en die zijn in Afrika lang niet zo goed voor handen als in Nederland. Een grote zorg voor iedereen. Er wordt nog bekeken of het nodig is om weer voedselpakketten te verstrekken aan leerlingen van de school.

Jaarverslag over 2020
Ondertussen hebben we in Nederland de financiële balans opgemaakt over 2020. Een jaar, waarin de kleuterschool grotendeels gesloten was en de kinderen op de basisscholen maar mondjesmaat naar school konden. Huur innen was beperkt mogelijk en de gezinnen van onze leerlingen hadden soms nauwelijks genoeg geld om rond te komen. Dit alles had gevolgen voor de inkomsten en uitgaven van de school in Uganda en daarmee ook voor de uitgaven van de Stichting in Nederland. Gelukkig konden we blijven steunen op onze sponsors. Hierdoor hebben we het jaar financieel gezien gezond kunnen afsluiten. Meer hierover is te lezen in het jaarverslag en bijhorende jaarrapport. Deze staan op de pagina Financien op onze website.

Namens het bestuur in Nederland, alle kinderen en het personeel van de kleuterschool Happy and Joy in ieder geval hartelijk dank voor uw financiële steun in 2020.