contactaanmeldenfotohome
Nieuws juni 2014

Juni 2014: Money, money, money

Maandelijks schrijft een bestuurslid van Stichting Happy and Joy een stukje over het wel en wee in Uganda en binnen de stichting. Op deze manier hoopt de Stichting u op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelinge

Geld, waar zouden we zonder zijn? Het is bepalend voor zoveel dingen die we doen en dus ook bepalend voor de keuzes die Happy and Joy maakt. Afgelopen maand heeft de Stichting de jaarrekening en het jaarverslag van 2013 opgesteld. Met trots publiceert de Stichting deze stukken op de website (zie tab ‘financien’) want er is een mooi resultaat geboekt. Kijkend naar de inkomsten dan mogen wij weer een heleboel mensen bedanken voor de steun die zij aan ons hebben gegeven. In totaal heeft de Stichting € 30.000,- sponsorgelden mogen ontvangen. Hierdoor hebben heel veel kinderen gesponsord van onderwijs gebruik kunnen maken ( bijna 100!) en heeft ons lopende duurzaamheidsproject – de huurhuizen – enorme vorderingen gemaakt. Zoals eerder beschreven ligt de bouw van de huurhuizen op dit moment stil door de afwezigheid van financiële middelen. De bouw zal echter binnenkort weer opgepakt kunnen worden, want het benodigde geld dat de Stichting heeft moeten inzamelen om ondersteund te worden door de Wilde Ganzen is inmiddels binnen! Iets waar de Stichting heel trots op is en wederom alle supporters voor wil bedanken. We hopen zodoende voor het einde van dit jaar het huurhuizenproject te kunnen afronden zodat de huizen verhuurd kunnen worden en de Stichting een extra bron van inkomsten krijgt.

Het succes van de huurhuizen is bepalend voor ons sponsorbeleid. Elk jaar stromen er 5 sponsorkinderen door naar de basisschool. Sinds twee jaar zit er ook 1 sponsorkind op de middelbare school. Hoe verder een kindje doorstroomt, hoe hoger de schoolkosten zijn. Dit betekent dat de jaarlijkse sponsorbijdrage van een sponsorouder op een gegeven moment niet alle schoolkosten dekt. Daarnaast, op het moment dat een sponsorkind doorstroomt naar de basisschool (en middelbare school), gaat de desbetreffende sponsorouder mee en “verliezen” we sponsouders die nieuwe kleuterschoolkinderen kunnen sponsoren. Dit betekent dat de Stichting jaarlijks een aantal nieuwe sponsorouders moet krijgen, wat een onzekere factor is. Het is belangrijk om inzicht te hebben in wat het doorstromen naar de basis- en middelbare school betekent voor onze financiële situatie. Daarom heeft de Stichting onlangs verschillende scenario’s uitgewerkt, waarin duidelijk werd welk scenario tot welke financiële situatie leidt. Op basis hiervan heeft de Stichting moeten beslissen geen andere kinderen te laten doorstromen naar de middelbare school. Het huidige sponsorkindje blijft op de middelbare school, maar er zullen geen andere kinderen volgen omdat dit simpelweg te duur zal worden en op den duur zal leiden tot faillissement. De Stichting blijft wel doorgaan met de doorstroom van in ieder geval 5 kinderen naar de basisschool. Of dit uitgebreid kan worden, is afhankelijk van het succes van de huurhuizen. Indien alle huurhuizen verhuurd kunnen worden, zou het mogelijk kunnen zijn om meer kinderen door te laten stromen. Dit besluit neemt Stichting Happy and Joy volgend jaar, als de huurhuizen een jaar hebben gedraaid en de Stichting inzichtelijk heeft wat de gemiddelde inkomsten hieruit zijn.

Wilt u meer informatie over de financiën, klik dan op tab ‘financiën’, waar u de jaarrekening en het jaarverslag van 2013 kunt inzien.