contactaanmeldenfotohome
Nieuws maart 2012

Maart 2012: Nederland door de ogen van een Ugandees

Maandelijks schrijft een bestuurslid van Stichting Happy and Joy een stukje over het wel en wee in Uganda en binnen de stichting. Op deze manier hoopt de Stichting u op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen.

In december en januari heeft Lisa Ssemugabi, de directrice van onze kleuterschool, een bezoek gebracht aan Nederland. Om inzicht te krijgen in het Nederlandse onderwijsmodel en het wel en wee op onze scholen, heeft Lisa enkele basisscholen bezocht. Hoewel een dag op een Nederlandse school al een hele beleving is, vielen Lisa enkele dingen in het bijzonder op. Allereerst vond Lisa het bijzonder hoe leerling en docent met elkaar omgaan: de docent en het kind zijn veel gelijkwaardiger in Nederland dan in Uganda. Dit heeft tot gevolg dat de kinderen hun juf ook echt zien als vertrouwenspersoon. Lisa vindt dit heel goed en gaat nadenken over hoe deze relatie ook in Uganda gerealiseerd kan worden. Ten tweede vond Lisa het goed dat de kinderen regelmatig in een kring bij elkaar zitten. Volgens Lisa is dit goed voor de eigenwaarde van een kind. Ten derde vond Lisa de naamstickers op de stoelen zowel praktisch als ook leerzaam. Enerzijds zorgt dit ervoor dat iedereen een eigen plekje heeft in de klas en anderzijds zien de kinderen elke dag hoe hun naam is geschreven. Dit zal er toe leiden dat de kinderen hun naam sneller zelf kunnen schrijven. Zowel het zitten in de kring als de namen op de stoelen gaat Lisa doorvoeren in Uganda. Ten slotte is volgens Lisa het grootste verschil tussen het onderwijs in Uganda en het onderwijs in Nederland het feit dat de kinderen in Nederland onderwijs krijgen in hun moedertaal, het Nederlands. In Uganda is de officiële moedertaal Luganda maar omdat de handelstaal Engels is, wordt er op school Engels gesproken. Het verschil tussen de moedertaal en de handelstaal maakt het moeilijker en intensiever om de kinderen goed Engels te leren spreken. Zoals verwacht, was Lisa ook onder de indruk van ons land zelf. Hetgeen Lisa het meest opmerkelijk vond, was de mate waarin alles is georganiseerd in Nederland: alles, maar dan ook alles, was naar haar idee gestructureerd. Lisa vond met name de organisatie van het openbare leven indrukwekkend: de verkeerslichten, de speciale rijstrook voor fietsers en de afwezigheid van vuil op de straat. Maar ook de wijze waarop de samenleving is georganiseerd, vond Lisa indrukwekkend. Te denken valt aan ons belasting- en hypotheekstelsel, het sociale stelsel en de ouderenzorg. Voor Lisa was een bejaardenhuis een heel nieuw fenomeen wat in Uganda niet acceptabel zou zijn gezien de centrale rol dat familie speelt in het Ugandese leven. Echter begreep Lisa meteen dat, in tegenstelling tot in Uganda, bejaardenhuizen in Nederland noodzakelijk zijn gezien onze wijze van leven en dan in het bijzonder door de rol van betaald werk. Lisa heeft ervaren dat men heel hard werkt in Nederland. Men maakt lange werkdagen en moet soms ook in het weekend werken. De welvaart komt dus zeker niet zomaar en de week draait hoofdzakelijk om het werk en alle andere verplichtingen daarom heen. Men heeft dus ook veel minder de tijd om ouders in huis te nemen, in tegenstelling tot in Uganda. Tenslotte vond Lisa het erg opvallend dat wij Nederlanders vooraf een afspraak maken om elkaar te ontmoeten. In Uganda is het gebruikelijk om zonder concrete afspraak even bij elkaar langs te lopen. Dat alles in Nederland op afspraak gaat, waarbij men stipt op de minuut afspreekt, was voor haar heel bijzonder. Waarom kan zoiets niet spontaan? Al met al was het bezoek van Lisa niet alleen leuk maar ook heel leerzaam en heeft het bijgedragen aan zowel verbetering van het onderwijs in Uganda als de ontwikkeling van Lisa zelf. Maar, hoewel Lisa heel erg genoten heeft van haar bezoek, vond zij het ook weer fijn om terug te gaan naar haar familie. Want zonder hen in de buurt zal een huis nooit haar thuis zijn.
Inmiddels is Lisa weer terug in Uganda. De zogenaamde “zomervakantie” in Uganda is weer voorbij en de eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn al weer verstreken. Zoals voorgaande jaren, was het aantal aanmeldingen voor babyclass hoog. Om de beoogde kwaliteit te kunnen waarborgen zijn er slechts 30 nieuwe kinderen aangenomen. In de aankomende maanden informeren we u graag over al het wel en wee op Happy and Joy in 2012.