Aanmelden

  Persoonsgegevens

  Sponsorkind

  Geef aan in welk termijn in wilt betalen.

  Extra´s voor uw sponsorkind

  Zodra wij uw aanmeldingsformulier ontvangen hebben, verwerken wij deze informatie. U bent direct donateur en er wordt een geschikt sponsorkind voor u gezocht.

  Uw betalingsverplichting gaat echter pas in zodra er een kindje is gevonden. Zodra deze gevonden is, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht door middel van onze Aanvangsbrief. In deze aanvangsbrief wordt tevens aangegeven per wanneer uw betalingsverplichting ingaat en hoe de betaling dient te geschieden.

  Door dit inschrijfformulier in te vullen en op Verzend te klikken, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens te vinden op onze website.

  Hartelijk dank voor uw aanmelding als sponsorouder!