Wie wij zijn

Happy and Joy

Om de school in Uganda goed draaiende te houden is er in Nederland sinds januari 2005 een officiële stichting opgericht: Stichting Happy and Joy. Deze Stichting behartigt de belangen van de kinderen en de school in Uganda, zamelt geld in en organiseert sponsoractiviteiten.
Stichting Happy and Joy verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Het Team

Nathalie (Voorzitter en Penningmeester)
Tijdens het tweede leerjaar van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Haagse Hogeschool was er de mogelijkheid om de stage die in dat leerjaar verricht moest worden in het buitenland te volbrengen. Hierin was ik direct geïnteresseerd en na een lange voorbereiding ben ik uiteindelijk in september 2001 voor 6 maanden naar Uganda gegaan. Ik heb daar die periode gewerkt in een tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking, waar ik het erg naar mijn zin heb gehad. Het land, de mensen, de cultuur, alles trok me aan en ik voelde me erg prettig in Uganda. Nadat ik mijn opleiding had afgerond ben ik voor een jaar in Uganda gaan wonen. In die periode ben ik, samen met een aantal lokale vrienden, gestart met het opzetten van de kleuterschool Happy and Joy. Vooraf had ik in Nederland al flink wat geld ingezameld en daarmee konden we een gebouw huren. Na een flinke opknapbeurt was het tijd voor de opening van de school. Vanaf het begin af aan liep alles goed en de school groeide en groeide. Op een dag ontving ik een bericht van Esther, ze had in een krantenartikel over mij en de school gelezen en wilde graag naar Uganda komen om te komen helpen. Dat heeft ze gedaan en na mijn terugkeer in Nederland hebben we samen de Stichting Happy and Joy opgericht. Met het oprichten van de stichting werd het makkelijker om geld in te zamelen voor het project, maar ook om sponsors te werven die het schoolgeld van de kinderen kunnen betalen wanneer hun eigen ouders dat niet kunnen.
De afgelopen jaren hebben we met elkaar heel veel bereikt. Wat begon met het aankopen van een stuk grond, het (met eigen handen) bouwen van de school, het aankopen van een extra stuk grond waarop inmiddels huurwoningen gerealiseerd zijn, ben ik erg trots dat we dat, samen met onze trouwe sponsors en donateurs, voor elkaar hebben weten te krijgen. Niet voor niets is ons motto; The sky is the limit!

Esther (Vice-voorzitter enSecretaris)
In 2004 ben ik voor de eerste keer naar Uganda gegaan. Die reis heeft een onvergetelijke indruk gemaakt. Uganda is een prachtig land, met enorme tegenstellingen tussen arm en rijk en ook met mooie potenties voor de toekomst. Als iedereen maar een kans krijgt. Ik wilde me daarom graag blijvend inzetten voor de kinderen uit arme gezinnen die niet naar school gaan. Onderwijs is immers essentieel: het is een kinderrecht waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen. En de ontwikkeling van kinderen draagt uiteindelijk ook bij aan de ontwikkeling van het land. Met Happy and Joy draag ik daar een klein steentje aan bij.

Judith (Algemeen bestuurslid)
Als Pedagogisch medewerkster in de kinderopvang weet ik hoe belangrijk het is om de ontwikkeling van kinderen in de eerste levensjaren te stimuleren. Hoe mooi is het dat Happy and Joy, kinderen een kans geeft om als kleuter al onderwijs te krijgen en dat ze zo een goede basis kunnen leggen. (Vooral ook aan de kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen.)
Het stimuleren van hun ontwikkeling gebeurd b.v. door met elkaar te spelen, te zingen en muziek te maken, te sporten, leren tellen en Engels te leren. Vooral het aanleren van de Engelse taal is essentieel om naar een basisschool te mogen.
De basis die ze bij Happy and Joy meekrijgen, zullen zij altijd meenemen in de reis van hun verdere leven met hopelijk een mooie toekomst.
Blij en dankbaar dat ik hierin een onderdeel van mag en kan zijn.

Ellen
Als leerkracht weet ik als geen ander hoe belangrijk onderwijs voor kinderen is. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst.  
Wij zijn als gezin al jaren lang sponsorouder. We vinden Happy and Joy een hele fijne kleine menselijke stichting, waar goede initiatieven en keuzes worden gemaakt. Ze bieden mogelijkheden en kansen aan jonge kinderen om ze voor te bereiden op de basisschool en ze een plek te geven waar ze kind kunnen zijn. Daarnaast zorgen ze voor goede arbeidsomstandigheden voor de werknemers van de school. 
Ik vind het een hele eer om mijn steentje bij te dragen daar waar mogelijk aan Happy and Joy!