Wie wij zijn

Happy and Joy

Om de school in Uganda goed draaiende te houden is er in Nederland sinds januari 2005 een officiële stichting opgericht: Stichting Happy and Joy. Deze Stichting behartigt de belangen van de kinderen en de school in Uganda, zamelt geld in en organiseert sponsoractiviteiten.
Stichting Happy and Joy verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Het Team

Foto rechts: v.l.n.r. Esther, Nathalie, Lisa, Stephanie, Leonie

Esther (Secretaris)
In 2004 ben ik voor de eerste keer naar Uganda gegaan om Nathalie te helpen met het schoolgebouw dat toen gehuurd werd. Die reis heeft een onvergetelijke indruk gemaakt. Uganda is een prachtig land, met enorme tegenstellingen tussen arm en rijk en ook met mooie potenties voor de toekomst. Als iedereen maar een kans krijgt. Ik wilde me daarom graag blijvend inzetten voor de kansarme kinderen die niet naar school gaan. Onderwijs is immers essentieel: het is een kinderrecht waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen. En de ontwikkeling van kinderen draagt uiteindelijk ook bij aan de ontwikkeling van het land.

Nathalie (Voorzitter en Penningmeester)
Na de MAVO ben ik de opleiding SPW gaan volgen aan het ROC in Leiden. Na deze opleiding wilde ik nog verder studeren en koos voor de opleiding SPH aan de Haagse Hogeschool. In het tweede leerjaar van die opleiding was er de mogelijkheid om de stage die in dat leerjaar verricht moest worden in het buitenland te volbrengen. Hier was ik direct in geinteresseerd en na een lange voorbereiding ben ik uiteindelijk in september 2001 voor 6 maanden naar Uganda gegaan. Ik heb daar die periode gewerkt in een tehuis voor verstandelijk gehandicapten, waar ik het erg naar mijn zin heb gehad. Het land, de mensen, de cultuur, alles trok me erg aan en ik voelde me erg prettig in Uganda. Toen ik mijn opleiding afgerond had ben ik voor een jaar in Uganda gaan wonen, en ben in die periode gestart met het opzetten van Happy and Joy. Vooraf in Nederland had ik al flink wat geld ingezameld en met dat geld heb ik toen met de lokale bevolking een gebouw gehuurd en opgeknapt om daarin les te gaan geven. Vanaf het begin af aan liep alles gelijk heel goed en de school groeide en groeide. Maar door het gebrek aan geld en ruimte kon ik niet alle kinderen helpen. Toen ik terug in Nederland kwam, ontstond het idee om een stichting op te richten, om vooral ook de kinderen waarvan de ouders het onderwijs niet konden betalen een kans te geven op een betere toekomst. Deze doelstelling hebben we inmiddels bereikt, maar we gaan door met het bieden van mogelijkheden om de kinderen in de omgeving van de school te ondersteunen waar mogelijk is.

Stephanie (Vicevoorzitter)
Tijdens mijn studie Media en Informatie Management aan de Hogeschool van Amsterdam werd ik gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen om alvast ervaring op te doen voor de toekomst. Omdat ik Happy and Joy een geweldig initiatief vind ,heb ik deze stichting uitgekozen. Er zijn voor mij voldoende uitdagingen om veel van te leren. Ik notuleer bij vergaderingen, schrijf persberichten, verzorg de connecties met de media en doe daarnaast zoveel mogelijk om Happy and Joy tot een groot succes te maken.

Leonie (Bestuurslid)
Beginnende als stagiaire van de Stichting ben ik sinds eind 2007 bestuurslid van de Stichting Happy and Joy. Toen ik van mijn zus Esther hoorde dat de Stichting een werkreis naar Uganda organiseerde om een nieuw schoolgebouw te gaan bouwen, wilde ik, weliswaar na enkele paniekscenario’ s overwonnen te hebben, dolgraag mee. Uiteindelijk heb ik deze reis kunnen koppelen aan een tweedejaars stageopdracht voor mijn opleiding ‘Vrijetijdsmanagement’ aan de Hogeschool Rotterdam. Na de reis heb ik voor mijn stage twee onderzoeken gedaan, waarvan de resultaten van het marktonderzoek op deze website te vinden zijn (kopje financien). De stage, maar vooral de onvergetelijke reis heeft mij erg enthousiast gemaakt om de Stichting te gaan helpen. Daarom ben ik na mijn stage teamlid geworden en vervolgens bestuurslid. Hierdoor kan ik helpen om de kinderen in Uganda een kans te geven op een betere toekomst. Maar, naast een goede basis voor een toelating op een basisschool, geeft de school de kinderen ook veel plezier in het dagelijks leven, wat voor Ugandese kinderen helemaal niet vanzelfsprekend is. Terugkijkend ben ik ontzettend blij dat ik mijn twijfels om mee te gaan naar Uganda heb overwonnen en dat ik nu bestuurslid ben van de Stichting. Let’s do something for these great kids!