contactaanmeldenfotohome
Nieuws april 2014

April 2014: Spelen

Maandelijks schrijft een bestuurslid van Stichting Happy and Joy een stukje over het wel en wee in Uganda en binnen de stichting. Op deze manier hoopt de Stichting u op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen.

De kinderen leren op de school heel veel: rekenen, lezen en schrijven. Maar ook leren ze over hygiëne, denk aan het wassen van de handen nadat ze naar de WC zijn geweest. Dit heeft u vast wel eens op de rapporten gezien! Naast al deze educatieve aspecten, leren de kinderen ook om te spelen. Spelen lijkt voor kinderen in ontwikkelde landen als Nederland heel logisch, maar in Uganda is dat helemaal niet zo. Vaak moeten de kinderen meewerken in het huis of in de winkel. Echt spelen is zodoende helemaal niet vanzelfsprekend. En dit terwijl spelen niet alleen een recht van elk kind moet zijn, maar spelen ook heel leerzaam is voor kinderen. Om de kinderen te kunnen laten spelen, moet de school natuurlijk wel speelgoed hebben. Afgelopen week kreeg de school een bezoek van een Ugandese timmerman uit de buurt, die speelautootjes van hout heeft gemaakt. Hij wilde deze verkopen aan de school. Zoals u op de foto ziet, vallen deze autootjes goed in de smaak bij de kinderen. Daarom heeft de Stichting 10 autootjes besteld: een mooie win-win situatie: blijdschap bij de kinderen en inkomsten voor de lokale timmerman. Ook heeft de Stichting onlangs nieuw speelgoedzand laten aanleveren en zijn de fietsjes gemaakt zodat de kinderen weer veilig kunnen fietsen op het speelplein.

Speelgoedauto

Helaas is er ook minder goed nieuws uit Uganda. Al sinds het begin van het nieuwe schooljaar moet de school Teacher Lydia missen. De man van Teacher Lydia is ernstig ziek en ligt in het ziekenhuis. Haar man heeft een eigen winkel, waarmee het hoofdinkomen werd verdiend. Om het hoofdinkomen te bewaken, neemt Teacher Lydia tijdelijk het werk in de winkel over en is ze tijdelijk afwezig bij de kleuterschool. Ze wordt vervangen door een tijdelijke kracht. We hopen dat Teacher Lydia haar man snel opknapt. Iets wat altijd spannend is in Uganda…

Ander ernstig nieuws betreft de omstreden homowet die is aangenomen in Uganda. Zoals u waarschijnlijk vast wel in de media heeft gehoord, heeft de Nederlandse overheid besloten om haar financiële hulp aan Uganda stop te zetten naar aanleiding van deze wet. Omwille van de kinderen op onze school, gaat Stichting Happy and Joy nog steeds door met haar werk in Uganda om op deze manier zo veel mogelijk kinderen onderwijs te kunnen bieden.

Ondertussen is de Stichting in Nederland druk bezig met geldinzamelingsacties voor de samenwerking met Wilde Ganzen. De acties lopen goed en het geld stroomt langzaam aan binnen. We hopen zo snel mogelijk al het benodigde geld opgehaald te hebben, zodat de Wilde Ganzen ons actiegeld kan vermeerderen en we door kunnen gaan met de bouw in Uganda.