contactaanmeldenfotohome
Nieuws juli 2015

Juli 2015: Schoolmotto

In het vorige maandstukje stond beschreven dat de juffen, naar aanleiding van een bezochte seminar, aan de slag gingen met het formuleren van een schoolmotto. De juffen hebben inmiddels het motto geformuleerd. Deze is als volgt:

To enable children to develop their talents, skills and to fly high with education.

Ook hebben de juffen drie doelen geformuleerd:

-          To strengthen the academic standards in the school.

-          To uplift the pupils talents.

-          To uplift education in the area and community at large.

De focus op het ontwikkelen van talent spreekt ons erg aan. Daarnaast blijkt uit deze doelen dat de juffen er naar streven om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Ook daarin kunnen wij ons goed vinden. Het laatste doel sluit heel goed aan bij waar wij als Stichting ook voor staan; zo veel mogelijk kinderen uit de omgeving van goed onderwijs voorzien, waarbij wij oog hebben voor de kansarme kinderen. Kortom, wij zijn tevreden over het geformuleerde schoolmotto en de doelen.

Vorige maand bleek dat er een fout gemaakt is bij het aanleggen van de elektriciteit bij de huurhuizen. Het was de bedoeling dat alle huizen een eigen elektriciteitskastje zouden hebben, zodat alle huurders middels een soort pre-paidkaart zelf elektriciteit konden kopen. Elke huurder koopt dan zelf vooraf een bepaalde hoeveelheid elektriciteit en hij kan dit dan zelf verbruiken. Nu blijkt echter dat er maar 1 kastje is aangelegd. Gelukkig is dit relatief makkelijk op te lossen door meer vertakkingen te maken. Lisa gaat op zoek naar een bouwvakker die dit voor ons kan aanpassen.

Tot slot hebben we een paar personele nieuwtjes. Juf Jadrine heeft besloten te stoppen met werken op Happy and Joy. Inmiddels heeft Lisa een nieuwe juf gevonden, genaamd Lydia. We zijn blij met de komst van deze nieuwe juf. Ook hebben we een nieuwe nachtwaker. De voormalig landlord van de huurhuizen, Steven, fungeerde ook als nachtwaker. Nu hij vertrokken is naar Dubai is het weer van belang om een eigen nachtwaker op de school te hebben. En die is gevonden. Hij heet John Katumba en is een broertje van een van de schoonmaaksters op school.