contactaanmeldenfotohome
Nieuwsbrief oktober 2019

Beste sponsors,

Hierbij een nieuwe nieuwsbrief om u te informeren over onze stichting en de school in Uganda. Graag vertellen we eerst over de situatie in Uganda en informeren u dan ook over die in Nederland.

Uganda
In Uganda zitten ze nu halverwege het schooljaar. Dat loopt, anders dan in Nederland, gelijk met het kalenderjaar. De kinderen beginnen binnenkort aan hun laatste trimester en doen daarin ook weer de gebruikelijke examens.

De afgelopen periode waren er wat ontwikkelingen rond het personeel. Eén docent vertrok omdat ze het niet eens was met het salaris. We hebben onderzocht of het salaris dat de juffen krijgen wel gelijk loopt met de salarissen op andere scholen en dat lijkt het geval. Ze krijgen sinds enkele jaren ook elk nieuw schooljaar een salarisverhoging: hiermee wordt de inflatie gecompenseerd en ook de stijging van de kosten van de eerste levensbehoeften. De andere docenten werken ook nog steeds enthousiast voor ons, gelukkig. Een andere juf kreeg het afgelopen half jaar een kindje. Ze krijgt hiervoor verlof. Daarna kon zij enige tijd geen oppas vinden voor haar kindje, dus kon zij niet terugkeren op school. In het verleden namen juffen nog wel eens hun pasgeboren kindje mee naar school, maar dat verstoorde toch te veel hun werk. Dus dat mag niet meer. Gelukkig is inmiddels een oppas gevonden en is de juf weer aan de slag.

Verder is besloten om een bedrijfje in de arm te nemen die de huur gaat innen bij de huurders van de huurhuizen. Dat bleek toch elke maand weer lastig. Bewoners wilden of konden de huur niet betalen of betaalden niet de rekening van elektriciteit en water. Het kostte onze directrice elke keer veel moeite om de huur en kosten alsnog te innen en dat ging ten koste van de tijd voor haar werk voor de school. Zij heeft onderzoek gedaan naar bedrijven die de huur kunnen innen en ook kleine reparaties en toezicht bieden en daar is één bedrijf uit gekomen die nu voor Happy and Joy aan de slag is. Dit levert de directrice veel tijd op en de school hopelijk ook meer inkomsten.

Nederland
Op de website staat de jaarrekening van de Stichting over 2018. 2018 was een goed jaar, waarin we weer aan al onze verplichtingen konden voldoen. We hopen wel dat de inkomsten van de huurhuizen nu constant gaan worden. Dan komt daar meer geld van binnen en hoeft er minder geld te worden over gemaakt naar Uganda en de school zelfstandiger wordt. Meer informatie over de jaarrekening en het jaarverslag, kunt u vinden op onze website (www.happyandjoy.nl).

Nieuwe sponsorouders gezocht
Dit schooljaar hebben we afscheid moeten nemen van een trouwe sponsor: een basisschool die jaren lang meerdere kinderen sponsorde. We zijn heel blij dat zij ons jarenlang hebben gesteund. Met het wegvallen van hun steun hebben wij nu wel verschillende kinderen die niet meer gesponsord worden. Voor dit schooljaar vangt de Stichting dit op uit eigen reserves, zodat de kinderen niet tijdens het schooljaar van school moeten, maar nieuwe sponsorouders zijn zeer welkom!